Dzięki sponsorom w tym tygodniu za umieszczenie dwukropka i dwóch ukośników przed naszym http: Casio, Chevy Fuel Solutions, Gilda Club Worldwide, Gyration, HP TouchSmart, IE8, Mike's Election Guide, Rovio, Sharp Aquos, Sprint, Starwood Hotels, Symantec, T-Mobile, TiVo i Unscrew America. Ty też możesz reklamować się na Lifehacker.

Polecamy Wybór Redakcji